Onödiga motsättningar.

Det är överdrifter och föreställningar om kommande katastrofer och kriser som kan skapa kriser och katastrofer. På samma sätt som Sverigedemokrater och nazister hetsar varandra om att Sverige håller på att tas över av muslimer och invandrare och att vi måste samla oss till väpnad kamp kan en överdriven förställning om att en energi och klimatkris kommer att leda till att människor tar till vapen, våld och lokala klaners krig att leda till att människor tar till våld och skapar onödiga motsättningar.
Det jag menar att Omställningsrörelsen gör och försöker göra är att skapa hållbara alternativ. Världen förändras och kan förändras genom att människor förändrar både sina egna liv lokalt och går samman och påverkar globalt.
Det är ingen mening med att göra en socialistisk revolution och störta makthavarna och kapitalet, om man inte har byggt upp en hållbar kultur att ersätta den gamla ordningen med. Revolution med våld leder bara till kaos.
Det en lyckad omställning skapar är en värld där människor, natur och miljö är i harmoni med varandra. En sådan värld byggs lättast upp genom att lokala grupper utgår ifrån de förutsättningar som finns i deras närhet. Det är också en fråga om livskvalité, när människor skapar en gemenskap och trygghet med varandra så kan inte det kapitalistiska samhället locka med pengar och lyx, därför att människor vet att det som verkligen är värdefullt inte kan räknas i pengar.


Drivkraften för samhället.

Drivkraften för samhällets motor borde vara livet själv, människorna, djuren, naturen, kärleken och gemenskapen. Visst ska vi använda så grön teknik som möjligt, men meningen med alltihop är ändå livet, att vi alla ska ha det så bra som möjligt och inte bara vi som lever nu utan alla som kommer efter oss också. Om vi alla sitter i samma båt så kan vi ju inte ha hål i botten på den bara för att vi tycker om att bada just nu. Vi måste tänka på konsekvenserna av det vi gör både för oss själva och kommande generationer. En planet som blir översvämmad av sopor bara för att vi vill ha och tror att vi måste ha ekonomisk tillväxt är lika galet som att såga av den gren vi sitter på.
Vi kan skapa en grön hållbar planet om vi inriktar oss på att ta tillvara livsenergin istället för att förbruka onödigt mycket gammal fossil energi på en illusion om att lyckan skapas med fortsatt ekonomisk tillväxt. Jag har studerat tantriska och taoistiskt inspirerade texter, det ger mig en föreställning av världen som fantastiskt och underbar, om vi tar tillvara de möjligheter som finns. Jag skulle vilja kunna förmedla den visionen på ett bra sätt. För att ifrågasätta eller förstå den verklighetskarta som jag och andra har, krävs det att man kan lyssna på andras flöde av ord som de har behov av att uttrycka. Det verkar som att många har behov av att bli lyssnad på och de uppskattar att någon lyssnar. Mina teorier om alltings varande kanske jag kan få möjlighet att utveckla tillsammans med andra om de själva har blivit lyssnade på först.
Vi har nu möjligheter att skapa en permanent hållbar kultur där vi tar tillvara växter, djur och natur på ett sätt som inte har varit möjligt förut. Vi kan skapa det Edens lustgård som troligtvis aldrig har funnits annat i myterna.


Folkmusik, den hållbara musiken.

 
Jag tycker att Folkmusiken borde marknadsföras som den hållbara, klimatsmarta folkligt förankrade musiken. Till skillnad från slit och släng musik som schlagermusik där låtar är populära det ena året och bortglömd nästa år är folkmusiken, återanvändningsbar och populär i generationer.
Den nya gröna omställningsvågen som krävs för att det ambitiösa klimatavtalet i Paris ska förverkligas behöver ha en verkligt folkligt förankrad hållbar musik som symbol.
Folkmusik är på samma gång modern, hållbar, populär, folklig, genuin och en symbol för grön ekologisk fossilfri alternativ landsbygdsutveckling.


Vad är farligt?


En del vågar inte gå ut för att det är farligt ute. Men, forskarna säger att  för mycket stillasittande är livsfarligt. Övervikt och fetma ökar risken för ett flertal sjukdomar, bland annat bröstcancer efter klimakteriet, tjock och ändtarmscancer, hjärt och kärlsjuklighet och typ 2 diabetes.
I en studie från år 2009 uppskattar socialstyrelsen att ca 4 500 personer i Sverige dog på grund av dödsfall med ett konstaterat orsakssamband till alkoholkonsumtion, exempelvis olyckor.
Varje år dör 12000 personer på grund av rökning.
Att sitta inne och supa, röka och bli fet av för mycket mat och för lite motion är farligare än att gå ut i naturen eller bland människor.

Många är rädd för vargen, men svinen är farligare.
Risken för vargattacker mot människor i Finland, Norge eller Sverige idag är enligt expertisen mycket låg. Senast en varg attackerade en människa i Sverige var för 195 år sedan.
Under 2015 inträffade 4131 trafikolyckor med vildsvin. Varje år beräknas trafikolyckor med vildsvin kosta 290 miljoner kronor. Motsvarande siffra för varg var 10 olyckor under 2015.

Sverigedemokraterna är rädd för muslimer och tror att de ska ta över Sverige. Idag finns ca 25 000 religiöst praktiserande muslimer. I en undersökning i Sverige var 35 % kristna, 2 % buddhister och 1 % muslimer. År 2012 var 67,5 procent av alla svenskar medlemmar i den kristna Svenska kyrkan. Det är större anledning att vara rädd för att SD ska ta över Sverige än att muslimerna ska göra det.
SD säger att muslimer och invandrare våldtar kvinnor och har en förtryckande inställning till kvinnor. Är det några som hotar med våldtäkt och har ett kvinnoförakt så är det SD svansen, om man ska gå efter de hatmejl som en del kvinnor får.
SD säger att våldet ökar i samhället, men I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU 2014) uppgav 2,1 procent av befolkningen (16–79 år) att de blivit utsatta för misshandel, vilket motsvarar cirka 154 000 personer. Det är en minskning jämfört med 2013, då 2,3 procent uppgav att de hade blivit utsatta.
SD är rädd för muslimsk terrorism, men religiöst motiverad terrorism i Sverige inskränker sig till de av islamistiska förtecken präglade Bombdåden i Stockholm 2010. Den 28-årige Taimour Abdulwahab utförde ett självmordsattentat på Drottninggatan i Stockholm den 11 december 2010.
Terrorattacker inom EU år 2010. 3 attacker av islamiska fundamentalister. 160 av separatister.
45 av vänstergrupper och anarkister. Flest attacker, 90 stycken, drabbade Spanien.
Sverige är det land som haft flest högerextrema mordhändelser per invånare i hela Västeuropa under de senaste 25 åren. Detta enligt en ny studie av två norska forskare.
Morden i Trollhättan var den sextonde högerextrema mordhändelsen i Sverige sedan 1990, skriver de i tidningen Aftenposten. I hela Västeuropa har det enligt den pågående studien skett minst 116 högerextrema mordhändelser som sammanlagt blir nästan 300 mord. 16 av mordhändelserna har enligt forskarna skett i Sverige, vilket gör att det är flest per invånare i hela Västeuropa. Det är de högerextrema som är farligast i Sverige inte muslimerna.RSS 2.0