Det behövs nya partier

Det behövs nya partier nu när vi är inne på det andra årtiondet på 2000-talet. De gamla 1900-tals partierna, en del med rötter i 1800-talet har inte anpassat sig till 2000-talet.

Även om Moderaterna kallar sig nya moderater, sitter gammal konservatism kvar. Deras syn på ekonomi, sjukskrivningar och arbete präglas av arbetsgivar och kapitalist värderingar. De har liten förståelse för sjuka och arbetslösa.

Folkpartiet är en annan version av moderaterna.

När Kristdemokraterna säljer sin själ till mammon och verklighetens folk, förlorar de både förtroendet och riksdagsplatserna. Kristdemokraterna sitter för mycket fast i sina gamla frireligiösa, moralistiska kristna rötter för att kunna omvandlas till ett andligt parti. Det kanske är bäst att de stilla somnar in och går till historien. I deras ställe kan ett nytt parti uppstå.

Det skulle behövas ett parti som inte är allt för flummigt som passar de nyandliga. Ett parti för de som hämtar inspiration från både Jesus och Buddha, ligger på spikmatta, gör yoga, qigong, mediterar och läser böcker av Deepack Chopra, Dalai Lama och Neale Donald Walsch.

Centerpartiet har förlorat sin trovärdighet som miljöparti, landsbygdsparti och kärnkraftmotståndare. Det har blivit mer ett blått än ett grönt parti. Lokalt kan de kanske fortfarande ha kvar förtroendet, men som riksdagsparti har de mist sin trovärdighet.

Det är dålig tajmning av Centerpartiet att överge sin ideologi nu, när alternativa energikällor verkligen börjar bli användbara och fler och fler funderar på hur vi ska ställa om till ett miljövänligt fossil fritt framtidssamhälle.

Det är inte bara Maria Wetterstrands förtjänst att Miljöpartiet går framåt, det beror också på tiderna, klimatet och Maud Olofsson. De gröna väljarna går till Miljöpartiet.

Att det Socialdemokratiska arbetarpartiet inte är lika stor som de en gång var beror inte bara på Göran Persson och Mona Sahlin, det beror också på att deras traditionella arbetarväljare minskar i antal. Det blir allt färre som identifierar sig som arbetare.

Vänstern måste få fram fördelarna med att vi tillsammans äger och förvaltar viktiga delar av samhället. Privatiseringar och avregleringar är inte alla gånger de bästa lösningarna på problem. Att visa på nyliberalismens avigsidor och bristen på solidaritet kan vara en väg för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna att återfå en del av förtroendet.

En gemensam skötsel av nyttigheter behöver inte vara statligt eller kommunalt det kan också vara byalag, kooperativ eller i någon annan form. De behöver visa att gemensamt ägande inte nödvändigtvis är något kommunistiskt trögt och diktaturkramande.

Jag tror inte att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. När de får ljuset på sig och blir granskade syns de bruna fläckarna. De lever på gamla fördomar och rädslor och har inte mycket nytt att komma med egentligen.

Feministiskt Initiativ har en stämpel på sig som rabiata, manshatande extremfeminister. Vare sig det är rätt benämning eller inte, så har de svårt att bevisa motsatsen. Jämställdhet är de flesta med på, men om det innebär ett krig mellan könen hoppar de flesta av. Jag tror att FI har utkämpat sin sista strid och är besegrade för gott.

Många ser Piratpartisterna som enögda, unga, vilda datahackers som vill ta det andra har äganderätt till, utan att betala för sig. Men, Piratpartiet representerar alla åldrar och yrken, från farmödrar, entreprenörer, konstnärer och forskare till unga genier. De kanske är det parti som bäst har förstått den nya tidens möjligheter och problem som IT samhället medför.


RFSU, troll och skolan

Det har varit en debatt i TV och på bloggar, om RFSU ska vara på skolan och informera eller inte.

En annan diskussion har handlat om debatteknik på nätet. En del som kallas troll förstör debatterna genom att gå in och mobba deltagarna.

En tredje diskussion handlade om hemundervisningens vara eller inte vara.

De debatterna hör ihop med varandra.

Nu när den nya tekniken gör det möjligt med praktiskt taget obegränsat informationsutbyte mellan människor, vill regeringen förbjuda hemundervisning. Nu är det möjligt för alla åldrar, vuxna och barn att på ett individuellt anpassat sätt ta reda på praktiskt taget allt man vill veta och få tag på de kontakter man vill ha, med hjälp av datorer och nätet.

Det som skolan borde göra är att lära ut hur man klarar av att hantera all den information som sköljer över oss, utan att drunkna eller bli stressad.

Hur ska man sortera?

Vad ska man ignorera?

Hur undviker man att bli lurad, mobbad eller missförstådd?

Informationsfloden är egentligen en stor ocean. Den är svår att överblicka, men kan också ge obegränsade möjligheter för den som vågar sig ut från stranden. Man ska passa sig för att fastna bland de närsynta gäddorna, krokodilerna eller trollen, med stora käftar, som inte vågar sig ut på öppet vatten. De är bara rädda för de fria ytorna och vill dra ner andra under ytan. Mobbning, trakasserier och att kalla andra för diverse nedsättande saker är bara ett sätt att undvika frågan och att själv framstå som den vinnande härskaren.

En del som vill ha hemundervisning vill ha det för att barnen ska slippa bli mobbade. Men en skola som är bra, är en skola som där eleverna känner sig som hemma och de blir sedd, hörd och berörd och ingen vill mobba. En skola som är anpassad till elevernas ålder och förutsättningar.

Hemundervisning kan vara bra om föräldrarna är engagerade och har tid. För de flesta föräldrar tror jag det är svårt att ha den tid, engagemang och kunskap som krävs.

Det kan vara svårt för lärarna också att kunna allt. Därför kan det vara bra om en sådan organisation som RFSU kommer till skolorna och informerar. Även om RFSU har brister och inte informerar om den sexuella energin och dess möjligheter som de tantriska och taoistiska skrifterna talar om, t.ex., så har de ofta mer att komma med än vad blyga lärare har.

 


RSS 2.0