Fredsplaner istället för stridsplan

Det är inte konstruktivt att dela in oss i olika grupper och kalla varandra för olika saker och sedan slå på varandra. Det finns så många olika blandningar av insikter, åsikter och erfarenheter att det inte går att dela upp människor på det sättet. Dessutom skapar det bara onödiga motsättningar.
Det som borde ingå i en positiv omställning av samhället är att skapa en fredlig värld där vi alla kan bidra var och en på sitt sätt. En orsak till att människor är så inriktad på att konsumera mer och mer är att de känner sig otillfredsställda med det liv de lever. De vill bli sedd, hörd och älskad. Det är många som tröstkonsumerar och slår ner på andra för att själv känna sig lite bättre och få tröst.
Det en omställningsrörelse med framgång borde göra är att utveckla metoder att hantera motsättningar. Vi borde utveckla planer för fred och exporta fredsplaner istället för stridsplan.

Fyrkantiga, trekantiga och runda hål

Totalt fanns det 50 700 lediga jobb under tredje kvartalet 2013. De arbetslösa var 374 000 personer. Det blir 7,37 arbetslösa per ledigt jobb. Sedan ska de arbetslösa straffas för att de inte får något jobb.
Det finns ett spel för barn där det är fyrkantiga, trekantiga och runda hål. Barnen ska försöka lista ut vilka klossar som passar i de hålen. De smarta kommer på att de runda klossarna inte passar i de fyrkantiga hålen. Regeringen borde testa ett sådant spel och se om de klarar av det.
Jobbskatteavdrag, indragna arbetslöshetsersättningar och sjukersättningar tyder på att de har vissa svårigheter att tolka verkligheten. De tror att om de slår hårdare på klossen så går den nog ner i det lilla hålet.

Det är bättre med en medborgarlön som ersätter samtliga eller flertalet bidrag, socialförsäkringar och skatteavdrag med ett enda utbetalningssystem. Medborgarlön är per definition helt ovillkorlig, regelbunden och förutsägbar. Då kan var och en överleva på den lönen och utan panik eller hot om straff, tvång eller någon annan förnedrande behandling söka ett arbete, utbilda sig eller utveckla någon idé.
Medborgarlön bryter radikalt mot nuvarande utformning av arbetslinjen. I Wikipedia står det:
”Språkfilosofiskt är ordet arbetslinjen en så kallad kvasitranscendental, det vill säga ett ord som skenbart för upp resonemang till en högre nivå, men som i själva verket inte säger något alls. Sådana ord är användbara i retorik, men knappast i vardagsspråk, där dialogsituationen gör att oklara begrepp snabbt måste redas ut.[källa behövs]”

RSS 2.0