Slöseri med naturliga tillgångar

Vilket slöseri med naturliga tillgångar det är i vårt samhälle. Vi tar inte vara på energin från solen, vinden, vattnet och jorden på ett sätt som vi borde göra. Kanske det största slöseriet är att vi inte tar tillvara den sexuella energin. Den livskraft som finns oss närmast slösar vi bort med att endera med några snabba drag spruta ur oss, eller på alla sätt förhindra att den flödar.
Jag tror att det är en vändning på gång, solenergin fick ett genombrott i fjol. Den gamla kletiga fossila oljan är inte längre lönsam att hålla på med. På samma sätt kan det bli med den sexuella energin, om människor förstår vilka  tillgångar och möjligheter det finns, kommer gammalt kvinnoförtryck och fördomar att försvinna och kvinnors och mäns sexuella energi att flöda och skapa ett livsbejakande samhälle.


Vi planetskötare har ett val.

Sedan miljoner år döda växter och djur har begravts och omvandlats till olja och kol. Nu tar vi upp det, den kol som har legat livlös så länge kan ingå i förening med syre och åter flyga fritt i luften. Det blir så mycket koldioxid i luften att den kan ställa till problem för klimat och miljö.
Vi har släppt ut anden ur flaskan och vi kan inte stoppa tillbaks den igen. Det enda vi kan göra är att låta den tjäna oss och hjälpa oss att skapa en grön planet enligt våra önskemål.
Som planetskötare kan vi låta de gamla begravda resterna efter döda växter och djur återigen ingå i livets kretslopp. Vi kan plantera träd, bevattna öknar, odla alger, grönsaker och buskar.
Vi har ett val, ska vi låta den utsläppta koldioxiden ställa till problem eller ska vi använda den till något gott?


RSS 2.0