Medvetenhet

Sinnets grundläggande natur är medvetenhet. När vi vilar i medvetenheten och hittar vår egen balans kan vi på ett vist sätt lösa problemen.

I senaste Energivågen kan man läsa om att vila i medvetenhen.

Jag tycker inte att det är bara elände på TV och radion. Det finns flera intressanta program, speciellt på Kunskapskanalen. På radion finns det människor och tro, filosofiska rummet, vetenskapsradion bland annat.

Det som framförallt är bra nu i vår tid är Internet. Där kan man hitta nästan vad som helst som man är intresserad av, genom att söka på till exempel Google.  Världen har faktiskt blivit mycket bättre på många sätt de senaste hundra åren. Medellivslängden har ökat, läskunnigheten har ökat. Antal krig har minskat. FNs mätning om mänsklig utveckling HDI  visar att de flesta länder ökar sitt mänskliga utvecklingsindex.

Sådan positiv information missar man om man stänger av radion, TVn, dagstidningar och inte surfar på Internet. Man får naturligtvis sortera, filtrera och välja ut den information och de program man vill titta på. Det är omöjligt att hinna med att se och höra allt, överallt, men det finns mycket positivt att se och höra för de som vill.

En förutsättning, enligt min synpunkt, för att man ska kunna förändra världen är att man ser den som den är. Att vila i medvetenheten är som att kliva upp på en utsiktspunkt och få en överblick över alla olika synpunkter som finns. Om man kan få den överblicken kan man också välja den bästa lösningen på alla problem.


RSS 2.0