Att förstå och ta tillvara alla de möjligheter som väntar.

Vårt nuvarande ekonomiska och politiska system och livsstil bygger till stor del på tillväxt. De tror att utan tillväxt brakar ekonomin ihop. Det är den föreställningen som kommer att braka ihop, inte ekonomin och samhället. En långsiktigt hållbar ekonomi kan inte ha tillväxt som mål och medel, det är matematiskt, tekniskt, miljömässigt och mänskligt inte möjligt.
Det måste vara det ekologiska kretsloppet som ska vara det viktiga, inte den ekonomiska cirkulationen. Om vi tar tillvara energin från sol, vind, vatten, jordvärme, biobränsle och använder energin smart och effektivt till det nödvändiga, då kan vi klara gruvdrift, vidareförädling etc utan fossil energi. Det förutsätter också att vi återanvänder och återvinner så mycket vi kan.
Jag förstår vad inbäddad fossil energi och utsläpp är och hur avgörande den är för nuvarande samhällets fortbestånd, men det jag vill och tror på är att ställa om samhället så att det blir oberoende av den fossila energin.
Jag tror inte på att ett samhälle där en nyliberal marknaden sköter allt,  men jag tror inte heller på en statskontrollerad planekonomi. Jag tror på en mångfald av lösningar, där enskilda, föreningar, företag, staten, kommunerna, FN, m. fl. tar tillvara kunskaper och tekniker på områden som ekologi, psykologi, energi, material, elektronik, ekonomi och allt möjligt annat som kan ha betydelse för att skapa ett hållbart samhälle.
Det kommer att utvecklas och har redan utvecklats andra användbara material än de gamla vanliga metallerna som kan användas också. Det gäller bara att förstå och ta tillvara alla de möjligheter som väntar.


RSS 2.0