Varför ohållbara livsstilsval prioriteras

Om vi frågar oss varför ohållbara livsstilsval prioriteras av både män och kvinnor framför det hållbara, så finns en del möjliga svar. Jag tror att den ohållbara materiella livsstilen beror på att materialismen är ett substitut för verkliga behov. Vi är biologiska, sociala och kulturella varelser som Birger Schlaug skriver, men jag menar också att sexualiteten, kärleken och andligheten har stor och avgörande betydelse för vårt liv.

Bristen på ett tillfredställande liv där livets känns meningsfullt, bra och härligt, beror oftare på en brist på kärleksfulla relationer, sociala kontakter och kulturell och andlig samhörighet än bristen på materiella tillgångar, åtminstone i vår del av världen. Men vi har ofta inte förmågan att vare sig se eller förstå vad som är fel och kompenserar det med mer prylar, sprit eller karriär.

Jag tror att vi behöver bejaka den livsenergi, glädje och möjligheter som finns i att bejaka våra grundläggande behov som sex, andlighet, närhet, mental stimulans och vårt behov av att både röra på oss och att vila.  Om en omställning till ett hållbart samhälle ska kunna ske, måste vi ifrågasätta gamla föreställningar när det gäller religion, kultur, sexualitet, makt och status.

Sexualiteten har endera tryckts undan av religionen eller utnyttjats av pornografin. Sexualiteten borde bejakas som en källa till livsenergi, kärlek och gemenskap av samhället, kulturen och religionen. I ett hållbart samhälle bejakas kärleken mellan man och kvinna där ingen förtrycker eller föraktar den andra. De gamla låsta religiösa föreställningarna borde ersättas av en andlighet där vi ödmjukt bejakar alltings fantastiska varande. I ett sådant samhälle skulle våld, missbruk och miljöförstöring minska betydligt och inte längre vara akuta problem.


Åkessons tal

Det är viktigt att bemöta Åkessons tal i Almedalen

Han sa:”6 och en kvarts miljoner svenskars land.” Vi är 10 miljoner i Sverige i dag. Han drömmer sig tillbaka till 30-talet. På 30-talet var vi 6 och en kvarts miljoner och nazister var en del av 1930-talets politiska liv, han vill tillbaka till 30-talet.

Han har rätt i att de döda skulle ha mycket att säga oss nu, om de kunde tala. De skulle säga: riv inte ner den demokrati, rättvisa och jämställdhet vi har byggt upp, låt inte nazister riva ner det vi har byggt upp.

Det Sverige vi har idag har byggts upp i samarbete med och utbyte av erfarenheter, kunskaper och idéer med andra länder och människor från hela världen. Vi skulle inte ha kunnat skapa den rikedom och mångfald vi har nu om vi hade isolerat oss från världen i övrigt.

”Det känns inte som Sverige längre” det kan jag hålla med om. Förr var sådana som Åkesson och hans anhang en marginell grupp som inte var så mycket att bry sig om, nu har de blivit större, farligare och måste stoppas innan det går för långt.

Vi ska sträva efter ett Sverige som håller ihop, säger han. Ja, det är bra, men det SD gör är att splittra Sverige. De utpekar ”vänsterliberala” feminister, invandrare, homosexuella och andra som inte håller med SD till fiender till Sverige och orsaken till splittringen, när det i själva verket är SD som orsakar splittringen genom att sätta grupper mot varandra.

Det är inte ”vänsterliberala” som har nedmonterat Sverige som fri, trygg och sammanhållen nation, det var de nyliberala som genom sina skattesänkningar, avregleringar och privatiseringar skapade de klyftor som högernationalistiska krafter nu utnyttjar för sina syften. SD:s inflytande på svensk politik må bara tillåtas bli en kort parentes i vårt lands historia. De klyftor som finns vill SD i praktiken förstärka genom att stödja ytterligare skattesänkningar, avregleringar och privatiseringar. Det är de som är med och nedmonterar välfärden. SD är ett hycklarparti.

Att sträva efter att vara ett humanitärt land, och att vara godhjärtade anser Åkesson vara fel och skadligt och är i opposition mot. De vill tydligen att Sverige ska vara ett land som är inhumant och ont.

De som verkligen är vänner till Sverige bör kämpa för att SD ska få så lite inflytande som möjligt. Övriga partier bör ta sitt ansvar och avvisa SD:s politik, fördomar, lögner och skrämselpropaganda.

Trots att 2010-talet är det decennium då det dödliga våldet har varit på den lägsta nivån sedan 1960-talet, så målar de upp en bild av att våldet har ökat och att Sverige har blivit otryggare. Det behövs tuffare tag mot lögner och fördomar. SD är inget att skratta åt, de måste bekämpas på allvar. Vi måste avbryta den riktning som de har slagit in mot. Sd:s modell för välfärden håller inte, samtidigt som de stöder kd/m:s budget med skattesänkningar så säger de att de värnar välfärden, det går inte ihop. Om Sverige ska sträva mot tillit, sammanhållning och gemenskap kräver det att vi säger nej till SD:s politik.


Miljöpartister och landsbygdsbefolkningen

Det är ett problem för förståelsen mellan miljöpartister och landsbygdsbefolkningen. Många miljöpartister är varken bönder, skogsägare eller ens boende på landsbygden. En bild av miljöpartister som finns på landsbygden är att de är flummiga grönavågare som har en romantisk bild av livet på landet. Miljöpartister har ingen aning om hur det är att leva på och driva jordbruks och skogsföretag på landsbygden, de är bara akademiker som tror att man kan leva på grön kvist och vacker natur, är ungefär den uppfattning bönder har.

Den folkrörelse Annie Lööf förmodligen hänvisar till är de skogsägare som blir stoppade att avverka den skog som är deras levebröd. De olika bilder som centerpartister och miljöpartister har av vad som rör sig bland folk beror på att de träffar olika människor. Jag tycker att det är synd att de som lever på jord och skogsbruk och engagerade miljövänner inte samarbetar och förstår varandra bättre.

Lööf har rätt när hon hävdar att skogen ger jobb på landsbygden, men det skulle ge mer jobb om förtjänsten av skog, malm, vattenkraft, jordbruk, m.m. stannade på landsbygden och inte togs om hand av staten och kapitalägare i städerna.

Om miljöpartister och centerpartister kunde samarbeta bättre om landsbygden och dess förutsättningar och möjligheter skulle hela Sverige kunna leva och blomstra. Som det är nu blir bönder och skogsägare förbannade och irriterad på miljöpartisternas landsbygdsfientliga politik och miljöpartisterna ser skogsägarna som marodörer som förstör skogen, naturen och miljön.

I ett samarbete kunde man enas om ett skogsbruk som tar mer hänsyn till naturen och dess olika biotoper samtidigt som det ger en acceptabel inkomst för landsbygdens befolkning.

Jag hamnar personligen mellan hötapparna, min far var jord och skogsbrukare, centerpartist som hävdade att kalavverkning var en förnyelse av skogen. Jag hade en lite annan uppfattning om skogsbruket och röstade på Miljöpartiet. Men, jag menar att båda sidor har sina poänger, det är inte svart vitt, och det skulle vara bra för alla om det kunde bli ett mer grönt samarbete.


Guldläge för Dellenbygden

Det är guldläge för Dellenbygden nu, eller det borde i alla fall vara det. Trendspanarna förutspår att det blir mindre av kött, flygresor, konsumtion och komplicerade dyra miljöskadliga varor. Det blir mer av att bara vara, vandra i skogen, träffa människor, odla grönsaker, äta nyttigt, få och ge massage, läsa böcker och att bada i sjöar. Det borde passa Dellenbygden och de som är intresserad av frågor som har med miljö, natur och klimat att göra.

Det som behövs är att de som bor i Dellenbygden,  kommunen och föreningar visar att vi har de realistiska, praktiska, genomförbara och livskvalité höjande möjligheter som människor frågar efter. Vi har de kvalitéer som tar tillvara de moderna fria människornas möjligheter att tillsammans skapa ett samhälle och en  bygd som är både klimatsmart och stimulerande.  


Delsbo en central ort i norra Hälsingland.

Delsbo i Dellenbygden är en central ort i norra Hälsingland. Delsbo ligger mitt emellan Hudiksvalls stad, Ljusdal och Järvsö. Det är en gammal kultur bygd med en ännu levande kultur med folkdräkter, folkmusik och folkdans. Delsbostämman som alltid äger rum första söndagen i juli i Delsbo är en populär folkmusikfest och mötesplats för musiker, dansare och alla andra som gillar att träffas i trevlig gemenskap på en vacker plats.
Dellenbygden har en unik natur tackvare att en meteorit slog ner i området för 90 miljoner år sedan, det skapade ett landskap med blånande berg och djupa sjöar. Vi har stora möjligheter att erbjuda besökande en vacker natur, badplatser, utsikter, fiskevatten och ett aktivt friluftsliv. Det finns möjligheter till ett aktivt friluftsliv både på sommar och vinter, vandringsleder och skidspår görs i ordning i skogar, berg och sjöar. De som vill cykla på våra vägar i skogen eller på en dressin på Dellenbanan eller ro med kyrkbåtarna kan få en rolig konditionsstärkande och trevlig upplevelse.
De som vill ha personlig utveckling med hjälp av yoga, qigong, massage och andra hälsosamma aktiviteter kan gå kurser eller få behandlingar i Dellenbygden. Många människor med kulturella, miljö och hälsointressen har flyttat till Dellenbygden för vår vackra natur och kulturella gemenskaps skull. Vi har till och med fått en frisörska som är miljöcertifierad av organisationen Grön salong!
De som vill dansa både gammal dans och moderna danser och de som vill träna muskler och sjunga i kör har alla nöjligheter att utöva sina intressen i Dellenbygden. Våra musiker kan lära ut gamla folkliga låtar på fiol och de som vill sticka en vacker Delsbotröja kan också lära sig det.
Det finns många aktiviteter och fördelar att bo och besöka Dellenbygden. Det vi behöver är fler bostäder för fast boende och fler möjligheter för tillfälliga besökare att bo på hotell, vandrarhem och campingar. Det behövs också fler som på heltid med lön kan samordna, uppmuntra och stötta alla kreativa människor i bygden. Det behövs också anställda med placering i Dellenbygden som kan presentera allt det vi har att erbjuda i vår vackra bygd.
De som arbetar ideellt gör ett gediget och bra arbete, men det behövs också någon eller några som har som arbete med lön för att driva projekt, kontakter, information m.m.


En nyare liberalism än nyliberalism

Det behövs en nyare liberalism än nyliberalism. En liberalism som går till liberalismens rötter och resulterar i att det slår ut nya gröna grenar med röda och rosa blommor.
Då kan jorden ta tillvara sin ljuvlighet och få mer utvecklade länder, där kultur, sociala framsteg,  konsten att leva, tekniska framsteg och kunskapen om människornas och naturens biologiska förutsättningar är grunden för samhället. Vi kan då lämna det primitiva stadium där materiell och ekonomisk tillväxt är det viktiga.
Jag tror inte på en nyliberalism där marknadskrafterna ska styra allt, då blir det de rikaste och hänsynslösaste som bestämmer utvecklingen. Jag tror inte heller på en centralstyrning där alla ska tro, tänka och tycka lika, vare sig det är kommuniskt vänsterstyre, nationalistisk höger eller religiös diktatur.  Jag tror att det är möjligt att skapa ett samhälle med fria individer som samverkar med varandra.
Det var någon på TV som sa att framtiden var bättre förr. Jag tror att framtiden kan bli bra mycket bättre om vi tar tillvara all den kunskap vi har nu om biologi, psykologi och teknik.


Vad betyder t ex ord som tillväxt, resurser, kapital och skuld - för naturen?!

”Vad betyder t ex ord som tillväxt, resurser, kapital och skuld - för naturen?!”
Vad ord betyder beror på vem som svarar och i vilket sammanhang.
För en kines som inte kan svenska betyder de konstiga krumelurer och läten.
För naturen betyder orden ingenting, det viktiga för naturen är att flödet av liv och energi i det ekologiska kretsloppet fungerar.
För en svensk som är skolad av dagens ekonomer och politiker betyder tillväxt att vi blir rikare, resurserna och kapitalet ökar och vi kan betala tillbaka skulder.
För mig betyder ordet tillväxt att något växer och blir större. Vi skulle behöva tillväxt i kärlek, intelligens, logik, tid att bara vara, andlighet, njutning, trädgårdsodling, antalet solceller och mycket annat, men en ökad cirkulation av pengar är jag väldigt tveksam till att vi behöver. Tvärtom, om en ökad cirkulation av pengar blir det viktiga är det en stor risk att miljön, klimatet, naturen och livskvalitén tar skada.
 Dagens ekonomers syn på vad tillväxt är är begränsat till att räkna pengarnas ökade flöde i samhällets ekonomiska system. De mäter tillväxt i ökad BNP, bruttonational produkt, trots att man inte kan räkna rikedom i BNP. Hög BNP kan bero på att vi tillverkar mycket med så dålig kvalité att vi måste slänga dem efter ett kort tid och måste tillverka nya. Hög BNP kan också bero på att vi blir så specialiserade och beroende av andra att vi måste köpa varor och tjänster av andra hela tiden, för att klara oss.
BNP beräknar bara värdet på producerade varor och tjänster som görs i utbyte av pengar, de räknar inte med eget arbete, gratis arbete, befintliga produkter, naturens tillgångar eller några andra värden. Även om man skulle begränsa ordet tillväxt till att bara gälla materiella värden så är dagens ekonomers syn på tillväxt inte med sanningen överensstämmande.


Åt vilket håll ska vi gå?

Nu är det valtider, åt vilket håll ska vi gå, höger, vänster, framåt eller bakåt? Ska vi välja rädsla eller kärlek? Miljö och klimat eller forsätta bränna olja och kol?
Högersidan vill belöna de rika, starka och friska som har arbete och straffa de sjuka, svaga arbetslösa. De vill till och med straffa de skolor, kommuner och landsting som inte når de mål som har satts upp. Lägre skatt, mer privatiseringar och avregleringar är deras politik.
Vänstersidan vill hjälpa de sjuka, svaga och arbetslösa. De vill hjälpa skolor, kommuner och landsting som inte når målen. De vill höja skatten för de rika och stoppa vinstintressen i vård, skola och omsorg.
SD är rädd för främlingar, invandrare, muslimer, hbtq-personer, feminister, vargar, nutiden, framtiden och  massmedia, speciellt P3. SD vill tillbaka till hur de tror att det var förr, på den gamla goda tiden, när det var folkhem och kyrkan stod mitt i byn. Det har nog blivit lite fel när de tittat i backspegeln, det var inte högern som stod för folkhemmet genom skattesänkningar, det var socialdemokraterna med högre skatter.  I den kristendom som kyrkan står för är ett grundläggande budskap att man ska hjälpa och älska sina nästa, inte att man ska slänga ut de som flyr och behöver hjälp och skydd. Det där med klimatet, det får andra sköta, någon annan stans i andra länder tycker SD.
Den heta sommaren, plast i haven och brinnande skogar kan påverka väljaropinionen. Det kanske är fler som funderar på om det ligger något i det där som sägs om miljö, klimat och energifrågor. Kanske inte materiell tillväxt, mer av allt och oftare, är det viktigaste trots allt.
Förutom de 8 partier som sitter i riksdagen i dag, så finns det 31 partier till att rösta på. Ska vi välja de gröna, röda, blåa, bruna, rosa, svarta, lila eller något annat? I vilket fall som helst blir det nog en blandning av olika kulörer i kommande regering, inget parti lär få egen majoritet.


Dellenbygden

En gång för mycket länge sedan slog det ner en meteorit i det som nu är Dellensjöarna. Det blev en stor smäll, om inte dinosaurierna dog ut då så blev de åtminstone väldigt uppskrämda. När starka krafter från yttervärlden och moder jord möts då uppstår något nytt. Den smällen resulterade i det som en del nu kallar världens vackraste krater, Dellenbygden.
Utsikt från Avholmsberget

På samma sätt är det nu i vår tid när de nyinflyttade med energi och idéer möter den gamla bondekulturen, det uppstår något nytt, kreativt och vackert. På 70-talet, med den tidens gröna våg, kom det många nya människor till Dellenbygden, de hade nya idéer och levnadssätt och det kanske uppstod några konflikter, men jag tror att både gamla dellenbygdsbor och gröna vågare har haft glädje och nytta av varandra. Kulturen blomstrar i Dellenbyden tackvare att gamla sedvänjor, folkmusik och folkdräktstraditioner berikas med influenser och människor från övriga världen.
Uppmarsch från kyrkan till Delsbostämman


Företagsamheten i Dellenbygden är stor. Förutom grundarna till MONITOR som är Sveriges främsta affärssystem för tillverkande företag och ett internationellt företag med representation i 10 länder och ca 200 anställda, som är född i Dellenbygden, har vi fått nya företag som Senseair och  Björn Lundén Information AB tackvare duktiga gröna vågare med nya idéer.
Björn Lundén Information AB har drygt 110 medarbetare. Björn Lundén Information är ett kunskaps- och utbildningsföretag som sedan starten 1987 förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och anställda.
SenseAir AB är den största privata arbetsgivaren i Delsbo och världsledande på sensorer för klimatstyrning. Nu riktar företaget också in sig mot bilindustrin då man har utvecklat en ny alkomätare som ska byggas in i bilar.
Yttrandefriheten är viktig,

Yttrandefriheten är viktig, men yttranden om att andras friheter ska inskränkas på grund av ras, kön, religion, kultur, essens, ursprung eller sexuell läggning måste tillbakavisas med bestämdhet. Nazister, fascister, rasister, sverigedemokrater och andra högerextrema har en tendens att tro att yttrandefrihet betyder en frihet att yttra sig rasistiskt, fördomsfullt och att hetsande mot folkgrupp och hot mot enskilda är acceptabelt.
De gånger de protesterar mot inskränkningar av yttrandefriheten är när deras hot, hat och fördomar avslöjas, stoppas och avvisas.
Samhället ska vara tolerant, men att vara tolerant mot intolerans skapar ett intolerant, hårt och känslokallt samhälle.


För politiska?

Täppas Fogelberg, Alexandra Pascalidou och Sverker Olofsson kommer att sättas i karantän inför valet. Därmed får SR-profilerna inte leda Ring P1 framöver, de är för politiska för att fungera som bollplank
Det är nu när det är val som kommentatorer av alla sorter borde tillåtas och uppmuntras diskutera ideologi, intressekonflikter och värden i politiken.  
De stora frågorna om vilket samhälle vi egentligen vill leva i är större och viktigare än att det ryms i dagens riksdagspartiers partiledares begränsade horisonter och utspel.
Vi har en värld som förändras snabbare än någonsin förut, därför behövs det en så allsidig belysning som möjligt av alla de problem, lösningar och möjligheter som finns nu. De gamla partierna, där allt färre är medlemmar och allt mer av de politiska ställningstagandena och taktiken utformas av ett fåtal i ledningen, har ingen möjlighet att styra samhället på ett bra sätt.  Utan att ta in synpunkter från många olika människors erfarenheter och kunskaper så blir politiken och politikerna alltmer avskärmade från samhällsutvecklingen. Politikerföraktet blir större och större om människor upplever att politikerna inte lyssnar och om människor tycker att den politik som förs är långt ifrån intressant eller relevant.


S har omvänt sig.


Löfven säger att tidigare regeringar, även socialdemokratiska regeringar har varit ointresserad av landsbygdsutveckling. De har syndat tidigare, nu har de omvänt sig. Centern borde ta vara på det och fårlåta dem deras synder.
Mp har alltid varit för miljö, naturen och landet, men problemet är att de ofta är akademiska unga storstadsbor, med lite erfarenhet och kunskap om landsbygden.
Alliansen är död. M har smittats av SD och fått brunröta. Kd har krympt och hamnat långt under strecket och får kanske inte vara med längre. Folkpartiet har tappat folk och har blivit ett litet parti som kallar sig liberalerna.
Om centern vill vara med och bestämma bör de avstå från nyliberala marknadsekonomiska experiment och återgå till att bli en mer landsbygdsinriktad, miljövänlig folkrörelse. S, MP och C skulle kunna skapa ett samarbete som vore bra för att få hela landet att leva.


Den gröna omställningen är ingen bluff.

I programmet ”Idévärlden” på TV hävdar författaren Therese Uddenfeldt att den gröna omställningen är en bluff. Jag menar att den gröna omställningen är ingen bluff. Vi behöver ny smart teknik, solceller, vindkraft elbilar, energisnåla hus, m.m.  Vi är för många på jorden för att kunna återgå till häst och vagn utan att det blir svält och elände. Tekniken har också kommit så långt att det är möjligt att övergå från fossila bränslen till förnyelsebar energi.
Men, tekniken har också kommit så långt när det gäller datorer och robotar att det där med ekonomisk tillväxt är överspelat. Det går inte längre räkna produktion på samma sätt när automatiska maskiner sköter en hel del av produktionen.
Nu har vi chansen att skapa ett hållbart ekologiskt samhälle, nu när vi har lärt oss hur vi kan få förnyelsebar energi och vi lär oss också mer och mer hur vi ska återvinna och återanvända prylar och material. Vi kan inte och ska inte slita och slänga prylar på soptippen, vi ska ha ett kretslopp av material. Vi har lärt oss mer om mikrolivet i marken så att vi kan odla på ett ekologiskt, effektivare och hållbart sätt.
Vi kan mer om människors psykologi, hälsa och välbefinnande än förr. Om vi minskar stressen, äter hälsosamt, rör på oss och sover tillräckligt, blir vi friskare.
Den nya tekniken gör det möjligt för människorna att leva längre och friskare, det är bra.
Problemen uppstår när ekonomer, politiker, tekniker och andra inte förstår att världen har förändrats och det gamla behovet av materiell tillväxt inte längre behövs, i alla fall inte i den rika delen av världen. Tvärtom är en materiell tillväxt ett hot mot vår framtid och hälsa.
Nu är det viktiga att bygga upp en vision om ett samhälle där miljövänligt, människovänligt och hållbart är det viktiga, inte mer av materiella saker. Om vi inte förstår det, då kan Therese Uddenberg ha rätt att det är en bluff med grön omställning, för då har vi inte ställt om på riktigt, vi har bara lagt till det gröna också, utan att ta bort det andra. Det behövs en omställning av tänkandet, en inre omställning.


Religion

Bibeln påverkar både icke-kristna och kristna i vårt samhälle. Därför är det legitimt att kritisera Bibeln vare sig man tror eller inte.
Jag är inte ateist, jag tror att det finns något bortom detta materiella fysiska livet. Jag tror att det eventuellt kan finnas några sanningar dolda i böcker som Bibeln och andra böcker om Gud, andlighet och livsåskådning. Men, jag tror inte att någon religion eller religionsinriktning har den enda rätta sanningen. Min, kritik av Bibeln och tolkningar av den är dels de delar som uppenbart inte kan vara sant på grund av att vetenskapen har bevisat att det inte är sant. Orimligheter som att gubben Noa skulle kunna bygga en båt som är större än de största träbåtarna i vår tid och dessutom samla in ett par av alla djur i hela världen.
Dels är det en kritik av de tolkningar som görs som har följdverkningar på hur vi lever nu, i en helt annan tid och med andra förutsättningar.
Det är också så att hur man än tolkar Bibeln så måste man använda sitt eget förnuft, annars blir det lätt helt fel, vare sig regeln eller rådet är bra, sant och riktigt eller inte.
Att svälja allt utan kritik och frågor är inte riktigt klokt och leder till en bokstavstroende, fanatisk motsättning mellan människor och grupper som skadar samhället och människorna.
Jag skulle vilja bidra till ett samhälle där en andlighet och livsbejakande livsåskådning leder till att vi skapar en hållbar miljövänlig värld. Då krävs det av vi lämnar den materialistiska synen på att pengar, makt och prylar är det viktiga och får en mer andlig, miljövänlig och livsvänlig inriktning. För att skapa en sådan värld är en förstelnad fundamentalistisk inställning till religion mer i vägen än en hjälp.


En vision om utvecklingen i Dellenbygden


För att alla ska känna sig delaktig i en positiv utveckling av Dellenbygden borde det startas studiecirklar i Dellenbygdens utveckling. Studieförbundet Vuxenskolan skulle kunna vara delaktig i att få till studiecirklar. Det kan vara flera studiecirklar med olika inriktningar.
Det är bra med studiecirklar för att lära känna varandra, utveckla idéer, få inspiration och för att ta reda på alla de möjligheter som vi har och vad som fattas.
Det behövs också en Facebook grupp där vi kan diskutera olika ämnen som rör Dellenbygden.
Vi har stora tillgångar i Dellenbygden, en vacker natur, företag, engagerade människor och ett levande kulturliv.
Det finns mycket att göra och uppleva i Dellenbygden när det gäller kultur, natur och fritid. Det behövs också fler arbetstillfällen och bostäder. Det behövs boende både för fler bofasta och för att tillfälliga turister ska ha någonstans att bo när de är här.
Fisketurismen kan utvecklas t.ex. genom att säkra tillgången på Dellenöring genom att odla upp yngel att sätta ut. Eller att starta fiskodling ända fram till stora ätbara fiskar. Vi kan bli kända för att vi har den unika Dellenöringen, om vi dessutom kombinerar fiskodling med tomatodling i växthus kan vi bli ett gott exempel på en ekologiskt hållbar matproduktion.
Det finns också flera kunniga ekologiskt inriktade odlare av grönsaker i bygden som vi kan göra reklam för och hjälpa till så att de kan utveckla sina verksamheter.
Dellenbygden är en bra bygd för att utveckla folkhälsan såväl för vuxna, ungdomar som barn.
Vi är en bygd dit många vill flytta och många har också flyttat hit. Vi var en del av de orter dit människor flyttade under 70-talets gröna våg. Många av dem är fortfarande kvar och har berikat vår bygd, med både kulturella impulser och nya företag. Vi bör förbereda oss på en ny grön våg, nu då till och med regeringen satsar på ett landsbygdsprogram. Vi i Dellenbygden kan tillsammans med kommunen, regionen och staten skapa en än mer blomstrande bygd för ett ekologiskt hållbart och miljövänligt samhälle.


RSS 2.0